Středa . . 2018. Dnes má svátek , zítra .
   
Hlavní stránka arrow O regionu arrow Chráněná přírodní území
Hlavní menu
Hlavní stránka
Aktuální informace
O regionu
Obce regionu
Mikroregiony a svazky obcí
Tipy na výlety
Dopravní informace
Vyhlášky a nařízení
Zásady a jiné předpisy
Vyhledávání
Důležitá telefonní čísla
Chráněná přírodní území Tisk
Národní přírodní rezervace Libický luh
 
Lužní les mezi řekami Labe a Cidlina a obcemi Libice nad Cidlinou a Velký Osek. Vyhlášeno 25. dubna 1985. Jedná se o největší komplex úvalového lužního lesa v Čechách s řadou přirozených lesních společenstev vyvinutých v závislosti na hloubce hladiny spodní vody s četnými tůněmi a starými rameny v různém stupni zazemňovacího procesu. Vyskytuje se zde řada druhů chráněných rostlin a živočichů včetně kriticky ohrožených druhů České republiky.
 
Národní přírodní rezervace Žehuňská obora
 
Území lesní obory Kněžičky jižně od obce Kněžičky (silnice Poděbrady – Hradec Králové za Dlouhopolskem), na jihu ohraničené Žehuňským rybníkem. Vyhlášeno 8. února 1948. Rozloha: 941,5 ha. Předmětem ochrany jsou společenstva listnatých hájů s porostem dubu šipáku a dubu zimního a letního, slatinný luk (u Kopičáckého rybníka u severního okraje rezervace) a slínovcových strání (na jižním okraji nad Žehuňkým rybníkem). Pozoruhodný je kvalitní porost hlaváčku jarního na stráni nad Žehuňským rybníkem a výskyt stromovité formy dubu šipáku u lesnického učiliště. Území s výskytem ohrožených druhů živočichů, zejména hmyzu a hnízdících ptáků.
 
Národní přírodní rezervace Žehuňský rybník
 
5,5 km dlouhý rybník na řece Cidlině mezi obcemi Žehuň a Zbraň. Předmětem ochrany je ekosystém rybníka a přilehlých luk s bohatou hydroserií rostlinných společenstev a významnou populací hnízdícího ptactva. Rybník má velký význam i jako odpočívadlo ptáků při jejich tahu. Rozloha: 51,5 ha. Rezervace byla vyhlášena 8. února 1948 společně se sousední Žehuňskou oborou a obě rezervace jsou od roku 1977 zahrnuty do sítě ornitologicky významných evropských lokalit ICBP (International Council for Bird Preservation).
 
Přírodní památka Báň
 
Jižně exponovaná stráň částečně zarostlá mladým lesem s dubem šipákem, částečně křovinatá s lesostepním společenstvem nad obcí Hradčany, 12 km východně od Poděbrad. Rozloha: 10,6 ha. Vyhlášeno 29. prosince 1972 původně za účelem ochrany suchomilných rostlinných společenstev slínovcových strání s bělozářkou liliovitou (nejvýchodnější naleziště v Evropě), vstavačem nachovým, medovníkem meduňkolistým aj. V poslední době získala lokalita význam i jako útočiště mizejících druhů hmyzu, zejména motýlů.
 
Přírodní památka Písečný přesyp u Osečka
 
Pozůstatek písečné duny v lese u Osečka 4 kilometrů jižně od Poděbrad. Vyhlášeno 23. června 1989.
 
Přírodní památka Vinný vrch
 
Jižně exponovaná stráň mezi obcemi Opočnice a Vrbice, naproti Oškobrhu (2,5 kilometrů severně), na východ od Poděbrad. Vyhlášeno 29. prosince 1972. Rozloha: 0,5 ha. Je zde chráněno společenstvo teplomilných a suchomilných rostlin. Z živočichů je zde hojná ještěrka obecná a četné druhy hmyzu, např. populace cvrčků.
 
 
Počet přístupů  
(C) 2018 Poděbradsko region
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.