Středa . . 2018. Dnes má svátek , zítra .
   
Hlavní stránka arrow O regionu arrow Památky v okolí Poděbrad
Hlavní menu
Hlavní stránka
Aktuální informace
O regionu
Obce regionu
Mikroregiony a svazky obcí
Tipy na výlety
Dopravní informace
Vyhlášky a nařízení
Zásady a jiné předpisy
Vyhledávání
Důležitá telefonní čísla
Památky v okolí Poděbrad Tisk
BĚRUNICE
 
Kostel Narození Panny Marie
Jedná se o barokní jednolodní stavbu obdélného půdorysu s půlkruhově uzavřeným presbytářem. V západním průčelí je předsazena hranolová věž. Nad lodí se nachází sedlová střecha. Okna jsou půlkruhově uzavřena. Původní kostel je připomínán v souvislosti s tvrzí v roce 1386. Byl zbořen roku 1716. Dnešní stavba je z let 1716 – 1718. Věž byla přistavěna roku 1770. Kostel byl obnoven v roce 1870.
 
ČINĚVES
 
Areál kostela sv. Václava
 
Kostel sv. Václava
Barokní kostel je jednolodní stavba podélného půdorysu s pravoúhlým presbytářem a hranolovou věží v ose západního průčelí. Kostel byl postaven v letech 1729 – 1732 podle návrhu T. Haffeneckera. Fasáda a západní průčelí s pseudorománskou věží dle návrhu A. Bauma je z roku 1882. Vnitřní zařízení je barokní z 30. let 18. století. V sousedství kostela stával starší gotický kostel ze 14. století, který byl zbořen v roce 1744.
 
Ohradní zeď hřbitova s kapličkami
Kolem kostela a hřbitova je cihlová omítnutá zeď s výklenkovými kapličkami v rozích.
 
Fara
Barokní patrová stavba podélného půdorysu byla postavena roku 1749 a později upravována v 19. století a v roce 1939.
 
DLOUHOPOLSKO
 
Dřevěná zvonička

Boží muka z roku 1873

Socha Neposkvrněného početí Panny Marie
 
DYMOKURY
 
Areál zámku
 
Zámek
Barokní trojkřídlá jednopatrová stavba s rustikovanými nárožími. V přízemí se nacházejí křížové klenby a arkády, které jsou otevřené do nádvoří. V jižním křídle zámku se nachází kaple Panny Marie Sedmibolestné. Původně středověká tvrz byla přestavěna v renesanční zámek v letech 1615 – 1618. Velké stavební zásahy byly provedeny v letech 1786 a 1871. Kolem zámku se rozkládá anglický park. Hospodářské budovy jsou většinou barokní a empirové z 18. a 19. století.
 
Kašna
Před jižním průčelím zámku je kašna s pískovcovou obrubou čtvercového půdorysu.
 
Areál kostela Zvěstování Panny Marie
 
Kostel Zvěstování Panny Marie
Jedná se o barokní jednolodní stavbu. Zařízení pochází většinou z konce 18. a 19. století. Kostel byl postaven v letech 1723 – 1725 patrně dle plánů Santiniho. Věž je z roku 1761.
 
Ohradní zeď
Kolem kostela se nachází hřbitov, který je ohrazený zdí ze smíšeného zdiva.
 
Socha sv. Jana Nepomuckého
Na vyšším dekorativním pseudogotickém soklu s nápisem je umístěna starší pískovcová socha světce v podživotní velikosti a v tradičním pojetí. Socha pochází z první poloviny 18. století.
 
Kamenný kříž
Dekorativní postament má na čelní straně český nápis a na zadní straně nápis latinský. Nad výraznou římsou je velký pískovcový kříž s korpusem, u paty kříže stojí Panna Marie Bolestná. Kříž je datován do roku 1763.
 
HRADČANY
 
Zaniklá tvrz zvaná Zámeček
Dobře patrný kuželový pahorek tvrze, obehnaný kruhovým příkopem se nachází v těsném sousedství bývalé hájovny.
 
Zaniklá středověká ves
Severně od zaniklé tvrze se nacházela středověká ves, jejíž stopy už nejsou patrné, pouze při zorání pole se v těchto místech objeví koncentrace opukových úlomků.
 
Zaniklá tvrz Stará Báň
Protáhlý pahorek se nachází u silnice proti bývalému dvoru stará Báň. Je obehnaný širokým a hlubokým příkopem. Na východě a jihovýchodě val dosahuje výšky až 3 metrů.
 
CHOŤÁNKY
 
Zvonička
Zvonička s půlkruhovými okny pochází z roku 1882.
 
CHOTĚŠICE
 
Areál kostela Rozeslání sv. Apoštolů
 
Kostel Rozeslání sv. Apoštolů
Barokní podélná stavba s hranolovou věží v západním průčelí. Zařízení je většinou barokní. Původní gotický kostel byl přestavěn v roce 1599, rozšířen v letech 1746 – 1748, poslední přestavba je z roku 1813.
 
Kamenný kříž
Na postamentu, rozšířeném v dolní části volutami, jsou ve stranách nápisy a na čelní straně výklenek s reliéfem Panny Marie. Kříž je datován do roku 1825.
 
CHROUSTOV
 
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Barokní jednolodní stavba, podélného půdorysu s hranolovou věží v západním průčelí. Zařízení interiéru je barokní. Původní stavba kostela z let 1710 – 1711, byla přestavěna a rozšířena v letech 1780 – 1785. Poslední úpravy byly provedeny v roce 1890.
 
KNĚŽICE
 
Kostel sv. Petra a Pavla
Jedná se o barokní jednolodní kostel s podélným půdorysem a podélnou sakristií na severní straně. V západním průčelí se nachází hranolová věž s hodinami a nízkou jehlanovou střechou. Autorem nástropních maleb je J. Krátký a pocházejí z roku 1856. Vnitřní zařízení je barokní a pseudoslohové. Kostel byl postaven v letech 1769 – 1780, zřejmě stavitelem Fr. Kermerem.
 
Areál zaniklé vsi Beňovice
Středověká vesnice se nacházela na severozápadním okraji lesa mezi Střihovem, Skochovicemi a Osekem. Zasahovala do přilehlé louky. Proláklina na louce je zbytkem návesního rybníčku.
 
Zaniklá tvrz
Okrouhlá vyvýšenina, nacházející se u jižního okraje lesa o průměru asi 15 metrů. Na jižní straně je pahorek nepatrně vyšší.
 
KOLAJE
 
Zvonička
Dřevěná zvonička je lidovou stavbou a pochází z roku 1872.
 
KOUTY
 
Dům statku čp. 8
Poměrně velký statek ve středu obce s rozlehlým dvorem a hospodářskými budovami. Obytné stavení je zděné, omítnuté, v průčelí se nachází trojúhelníkový štít a dvojice oken se segmentově profilovaným orámováním. Statek byl ve 20. století modernizován. Zajímavá je brána klenutá valeným obloukem.
 
Kaplička
 
LIBICE NAD CIDLINOU
 
Archeologická památková rezervace „Slavníkovská Libice“
 
Hradiště
Západně od dnešní obce je vyvýšená plocha bývalého slavníkovského hradiště oválného tvaru. Ve východní části se nachází památník s vyznačenými základy otonského kostela, paláce a vstupní brány.
 
Předhradí
Předhradí slavníkovského hradiště odpovídá jádru nynější obce. Původně mělo podobu plochého ostrova, vystupujícího nad okolní terén a úzkou šíjí spojeného s hradištěm. Archeologickými nálezy i historickými prameny doloženy v areálu předhradí dva kostely z 10. století (v místech fary a nynějšího kostela sv. Vojtěcha), četné objekty, valy a příkopy.
 
Areál kostela sv. Vojtěcha
 
Kostel sv. Vojtěcha
Jednolodní orientovaná stavba obdélného půdorysu. V západním průčelí mohutná hranolová věž s jehlanovou střechou. Původně stával v těchto místech románský kostel z 10. století. Ve 14. století byl kostel po požáru znovu postaven a v roce 1836 přestavěn do dnešní pseudorenesanční podoby. Poslední stavební úpravy jsou z roku 1875.
 
Strážní pahorek zvaný „Kuchyňka“
Oválný pahorek, převyšující okolní terén asi o 2 metry, na jižní straně porušený. Archeologickými nálezy je doložena souvislost se slavníkovským hradištěm.
 
Evangelický kostel
 
MĚSTEC KRÁLOVÉ
 
Soubor soch trpaslíků na nároží domu čp. 117 (budova Staré pošty)
Dvě barokní pískovcové plastiky trpaslíků, výška asi 80 cm. Jedna představuje hornistu, druhá mužíka, opřeného o hůl a držícího koš. Pěkné ukázky barokního sochařství (Braunova škola), pocházející ze souboru čtyřicetičlenné kapely, původně umístněné v zámku v Lysé nad Labem. Datováno rokem 1712.
 
Kostel sv. Markéty
Jedná se o katolický novorománský kostel, postavený v letech 1792 – 1794. V roce 1856 byl přestavěný.
 
ODŘEPSY
 
Areál vrchu Oškobrh
 
Předhistorické sídliště „Na hřebínku“
Na návrší Oškobrhu doloženo archeologickými nálezy výšinné prehistorické sídliště oválného půdorysu se zbytky opevnění a valy.
 
Hradiště „Na kostelíčku“
Tato lokalita na severozápadním výběžku návrší Oškobrhu se nazývá podle gotického kostelíka sv. Petra a Pavla, při němž bylo odkryto i pohřebiště. Později byla v těsném sousedství pustého kostelíka zbudována barokní kaple, jejíž zbytky splynuly s nově postavenou hájovnou a tzv. zámečkem. Okolní terén je terasovitě členěný a připomíná valy. Jsou tu dodnes patrny stopy po dávných opukových lomech.
 
OPOČNICE
 
Kostel Cyrila a Metoděje
Kostel byl postaven v pseudorenesančním slohu stavitelem Proftem v roce 1900. V kostele je barokní oltář z 18. století, s obrazem svatého Aloise od Ingáce Raaba.
 
OPOLANY
 
Evangelický kostel
Kostel byl vystavěn v roce 1893.
 
PÁTEK
 
Mlýn čp. 47 zv. „Lazarův“
Obdélná patrová stavba stojí na pravém břehu Lánské strouhy. V přízemí je klenutá krupárna a šalanda pro mleče, v patře byl byt mlynáře. Stropy mlýna jsou dřevěné, trámové a v přízemí jsou podepřené sloupy. Vnitřní zařízení je pořízené kolem roku 1943. Zděná budova mlýnice byla postavena v roce 1820.
 
Pamětní deska básníka B. Jandy – Cidlinského
Pamětní deska je umístěna na průčelí staré školy. Sochařské části z pískovce byly zhotoveny podle návrhu B. Schnircha.
 
PÍSKOVÁ LHOTA
 
Kaplička se zvoničkou
Kaplička pochází z roku 1839.
 
PODMOKY
 
Kostelík sv. Bartoloměje
Jednolodní stavba podélného půdorysu. Uvnitř se nacházejí nástěnné malby s výjevy ze života sv. Bartoloměje. Kostel by postaven v roce 1817.
 
SÁNY
 
Kostel sv. Ondřeje
Kostel je připomínán již k roku 1352.
 
SLOVEČ
 
Kaple Sedmibolestné Panny Marie
Kaplička byla postavená roku 1908 nad sochou Piety z roku 1777. Ke kapličce o střihovské pouti v srpnu putovala procesí z celého okolí. Je zde umístěna pamětní deska střihovským legionářům, kteří bojovali v první světové válce.
 
SVÍDNICE
 
Socha Nejsvětější Trojice
Socha na návsi pochází z roku 1860.
 
VELENICE
 
Areál toleranční modlitebny
 
Toleranční modlitebna
Barokní jednolodní stavba podélného půdorysu s pravoúhlým závěrem. Modlitebna byla postavena v roce 1875. Z té doby se zachovala kazatelna, lavice a obětní stůl.
 
Evangelická fara
Přízemní stavba podélného půdorysu z opukového zdiva. Fara se nachází vedle modlitebny.
 
Ohradní zeď
Zeď je postavena z opuky, neomítnutá, krytá taškami a hřebenáči. V areálu fary jižně od vrat se nachází nechráněný hospodářský objekt. Obojí je z roku 1830.
 
VRBICE
 
Kostel sv. Havla
Kostel se připomínal již v roce 1374. Byl znovu vystavěn v roce 1905 v románském slohu, když roku 1887 vyhořel spolu s půlkou obce zvané Malá Strana.
 
VRBOVÁ LHOTA
 
Kaplička sv. Václava
Kaplička pochází z 19. století.
 
ZÁHORNICE
 
Areál kostela sv. Matouše
 

Kostel sv. Matouše
Gotická jednolodní stavba podélného půdorysu s pravoúhlým presbytářem, na levé straně presbytáře podélná sakristie. Kostel pochází ze 14. století a byl barokně upravován v 18. století.

 
Zvonice
Hranolová patrová stavba, vestavěna do hřbitovní zdi na severní straně. Má v přízemí dva vchody s pískovcovými ostěními a nahoře v každé stěně segmentové ono v půlkruhovém rámu. Zvonice byla postavena v roce 1840.
 
 
Počet přístupů  
(C) 2018 Poděbradsko region
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.